1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Tatt til følge