Sist oppdatert: 16.08.2023 16.08.2023

Sammendrag: Familie

Klageren fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse for å gifte seg med sin norske forlovede i Norge før de reiste sammen for å bo i hennes hjemland.

Bakgrunn

Klageren hadde søkt om visum for å være sammen med sin norske forlovede for å gifte seg, men fikk avslag av UDI. Søknaden ble avslått på grunn av svake returforutsetninger. I klagen forklarte klageren at planen deres var å returnere sammen til hennes hjemland etter at de giftet seg. UDI opprettholdt avslaget.

Klageren søkte deretter om oppholdstillatelse for å inngå ekteskap med sin forlovede (se utlendingsloven § 48). UDI avslo søknaden med den begrunnelse at forholdet ikke var tilstrekkelig etablert. UDI viste også til at det ikke var lagt konkrete planer for inngåelse av ekteskap.

I klageomgangen viste klageren til at de hadde kontakt flere ganger om dagen. De hadde ingen intensjon om å bosette seg i Norge, men de ønsket å gifte seg her. De hadde konkrete planer om å bosette seg i hennes hjemland.

UNEs vurdering

UNE fant at forholdet var blitt tilstrekkelig etablert i løpet av klageomgangen. Forloveden hadde nå vært sammen med klageren i hennes hjemland i flere måneder. Det var også lagt frem dokumentasjon på at forloveden planla å eksportere trygden. De andre vilkårene for å få oppholdstillatelse var også oppfylt.

Klageren ble dermed innvilget en oppholdstillatelse for familieetablering med forloveden i Norge etter utlendingsloven § 48.

Var dette sammendraget nyttig?