Sist oppdatert: 01.09.202101.09.2021

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som student fordi det ikke var sannsynliggjort at hans formål med oppholdet var utdanning.

Bakgrunn

Klageren søkte om midlertidig oppholdstillatelse som student for å studere arktisk turisme på bachelornivå.

UDI fant det ikke sannsynliggjort at klagerens formål med oppholdet var heltidsstudier og avslo søknaden.

Vurdering og konklusjon

UNE var enig med UDI i at det ikke var sannsynliggjort at klagerens formål med oppholdet var heltidsutdanning. UNE viste til UDIs begrunnelse hvor det gikk frem at klageren opplyste at han allerede hadde tatt et diplom i «Tourism and Hospitality Management» ved en navngitt studieinstitusjon i et annet asiatisk land. Han hadde også lagt frem et dokument som bekreftet at han hadde bestått alle eksamener og oppfylt alle vilkår for diplomet. Eksamenskontoret ved studieinstitusjonen hadde imidlertid opplyst at klageren ikke var registrert som student hos dem. Dette undergravet klagerens troverdighet i vesentlig grad.

Det at klageren hadde gitt uriktige opplysninger i søknaden gjorde at det ikke var sannsynliggjort at klagerens formål med søknaden var studier.

Etter UNEs syn var det ikke kommet opplysninger i klageomgangen som ga grunn til å endre vurderingen.

Var dette sammendraget nyttig?