Sist oppdatert: 20.05.2022 20.05.2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk avslag på søknaden om arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker fordi den aktuelle jobben ikke krevde faglært kompetanse.

Sakens bakgrunn

Klageren søkte om oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker for å arbeide som personlig assistent, men fikk avslag. UDI mente blant annet at det ikke var sannsynliggjort at arbeidet klageren skulle utføre krevde faglært kompetanse.

Vurdering og konklusjon

UNE viste til at vilkåret for å få en slik oppholdstillatelse er at hoveddelen av arbeidsoppgavene krever faglært kompetanse (se utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav a). Det at man har en faglært kompetanse som er nyttig eller positiv for arbeidet, er ikke nok. Kompetansen må være nødvendig for å utføre jobben.

I denne saken var klageren faglært, men UNE fant det ikke sannsynliggjort at den aktuelle stillingen krevde faglært kompetanse. I utgangspunktet kreves det ikke formell utdannelse for å bli personlig assistent i Norge. Arbeidsoppgavene var daglig hjelp med stell, medisinering, trening, praktiske oppgaver i pasientens hus og administrative oppgaver. Arbeidsoppgavene omfattet også håndtering av ulike apparater, som sengeheis. Dette var oppgaver som ikke krevde faglært kompetanse, men som kunne beherskes etter enkel opplæring. UNE la heller ikke vekt på at klagerens tidligere erfaring kunne være nyttig for stillingen.

UNE kom dermed til at klageren ikke hadde rett til oppholdstillatelse som faglært.

Var dette sammendraget nyttig?