Sist oppdatert: 08.06.2021 08.06.2021

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren fikk ikke beskyttelse i Norge. UNE mente at verken den generelle sikkerhetssituasjonen i Etiopia eller hans individuelle situasjon tilsa at han hadde behov for beskyttelse i Norge. Det forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til riket.

Bakgrunn

Klageren søkte asyl i Norge og fikk avslag av UNE i 2017. I 2020 fremsatte klageren anmodning om omgjøring. Klageren mente blant annet at UNE måtte omgjøre sitt vedtak ettersom situasjonen i Etiopia var blitt vesentlig forverret. Ikke bare for politisk opposisjonelle, men for alle.
 

Vurdering og konklusjon

UNE mente at situasjonen ikke tilsa en endret vurdering av klagerens sak. UNE redegjorde for situasjonen i Etiopia. UNE mente, selv om situasjonen er spent flere steder at verken sikkerhetssituasjonen eller individuelle forhold ved klageren tilsa at det var en reell fare for at han ville bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved retur til hjemlandet. UNE mente at det heller ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til riket.

Var dette sammendraget nyttig?