Sist oppdatert: 06.08.2020 06.08.2020

Sammendrag: Au Pair

Klageren fikk ikke opphold som au pair fordi formålet med oppholdet ikke var kulturutveksling.

Sakens bakgrunn

Klageren søkte om oppholdstillatelse som au pair, men fikk avslag fordi UDI mente formålet med oppholdet ikke var kulturutveksling.

Vurdering og konklusjon

UNE var enig i UDIs vurdering. UNE viste til at formålet med au pairens opphold skal være kulturutveksling. Dette betyr at formålet med oppholdet må være å få kjennskap til norsk språk og kultur ved å bo hos vertsfamilien. UNE viste til at klageren hadde sagt at hun hovedsakelig ønsket å bli au pair i Norge for å hjelpe familien sin i hjemlandet og at hennes nåværende jobb som au pair i et annet land gjorde at hun kunne støtte familien sin og gi søsknene sine skolegang. På bakgrunn av dette mente UNE at klagerens formål med å være au pair var å forsørge familien i hjemlandet og ikke kulturutveksling. Vilkårene for å få opphold som au pair var derfor ikke oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?