Sist oppdatert: 23.06.202023.06.2020

Sammendrag: Arbeid

Søknad om arbeidstillatelse som faglært skredder avslått da tilbudt lønn var lavere enn gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen.

Kvinne fra Filippinene hadde arbeidstillatelse i Norge årene 2017 til 2019, som faglært skredder. Da hun søkte denne tillatelsen fornyet, avslo UDI søknaden. UDI viste til at klageren ikke var tilbudt tilstrekkelig høy lønn. UDI viste også til at kravet til heltidsarbeid ikke var oppfylt.
 
UNE opprettholdt UDIs vedtak. UNE viste til lovens § 61 og at vilkårene for tidligere gitte tillatelse må være oppfylt også ved fornyelse. UNE viste videre til lovens § 23 første ledd bokstav b, og at den lønnen klageren var tilbudt var lavere enn gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Tilbudt lønn var betydelig lavere enn snittlønn for skredder.
 
På bakgrunn av A-melding var UNE forøvrig i tvil om vilkåret om heltidsstilling var oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?