Sist oppdatert: 29.05.202029.05.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren søkte asyl på grunn av en familiekonflikt og ulovlig politisk aktivitet, men UNE mente klagerens forklaring om dette ikke var troverdig.

Saken bakgrunn

Klageren var en kurder fra Iran som søkte asyl fordi han fryktet sin tidligere svigerfamilie og iranske myndigheter på grunn av sin tilknytning til det politiske partiet KDP-I (Kurdistans demokratiske parti i Iran).

Han forklarte at han hadde giftet seg med en kvinne som hadde familie med tilknytning til Ettelaat (den iranske etterretningstjenesten). Han ønsket å skille seg, men svigerfamilien ønsket ikke dette og truet han. Hans egen familie var stemplet i samfunnet for å ha bakgrunn fra KDP-I, men de hadde ikke vært aktive på mange år. Klageren fortalte at han selv ble aktiv i partiet, blant annet for å hevne seg på svigerfamilien. Han hadde blant annet delt ut partimateriale og gjemt det i huset sitt. 

UDI avslo søknaden om asyl.

UNEs vurdering

UNE mente at klagerens forklaring om konflikten med svigerfamilien og den politiske aktiviteten ikke var troverdig.

UNE mente klagerens forklaring om ekteskapet og skilsmissen ikke var noenlunde sannsynlig. UNE viste til at klagerens familie, i likhet med de aller fleste kurdere i Iran, fremstod som en familie som støttet kurdernes sak og var imot iranske myndigheter. Det var derfor ikke troverdig at familien ønsket at klageren skulle gifte seg med en kvinne som hadde familie med tilknytning til myndighetene. På samme måte var det lite troverdig at svigerfamilien ønsket å knytte bånd med klagerens familie når de hadde så motstridende interesser. Klageren hadde forklart dette med at svigerfamilien ønsket å gifte seg inn i familien fordi de ville infiltrere det politiske miljøet. UNE mente imidlertid denne forklaringen ikke var troverdig og viste til at klagerens familie ikke lenger var politisk aktive.

UNE mente det heller ikke var noenlunde sannsynlig at klageren hadde vært politisk aktiv for KDP-I og blitt oppdaget av myndighetene. Han hadde forklart seg motstridende om at han hadde gjemt partimateriale. Han hadde heller ikke lagt frem dokumenter for å underbygge at han var i myndighetenes søkelys.

UNE mente det heller ikke var andre grunnlag for å gi klageren beskyttelse og at han heller ikke hadde rett til oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Var dette sammendraget nyttig?