Sist oppdatert: 14.02.202014.02.2020

Sammendrag: Familie

Barnet fikk ikke familieinnvandring med fostermor i Norge fordi hun aldri har vært en del av fostermorens husstand. Barnet og fostermoren hadde ikke bodd sammen. Hjemmet til fostermor var heller ikke godkjent som fosterhjem.

Bakgrunn

 
Et barn søkte om familieinnvandring for å bo sammen med fostermor i Norge. Hun fortalte at da hennes foreldre døde noen år tidligere så ble kvinnen i Norge hennes fostermor. Det ble fremlagt en rettsavgjørelse og dødsattest.
 

Vurdering og konklusjon

 
UNE mente at det ikke var sannsynliggjort at klageren er et etablert medlem av husstanden til fostermoren. Klageren hadde selv opplyst i saken at hun aldri har bodd sammen med fostermoren. Fostermoren hadde opplyst i saken at de ikke har møtt hverandre. Det var heller ikke fremlagt dokumentasjon fra norsk barnevernsmyndighet som må godkjenne fosterhjem i Norge. Klageren fikk derfor ikke oppholdstillatelse som fosterbarn.
 
Klageren kunne heller ikke anses som adpotert av fostermoren. Det var ikke fremlagt samtykke fra Barne- ungdoms- og familieforvaltningen i saken. Klageren fikk derfor heller ikke oppholdstillatelse som adoptivbarn.
 
Det var ikke grunnlag for å gjøre unntak fra bestemmelsene om familieinnvandring på grunnlag av sterke menneskelige hensyn. UNE mente at det ikke forelå spesielle og tungsveiende individuelle omstendigheter i saken som skilte klagerens sak fra et større antall saker. Det er mange barn som har det vanskelig i hjem- eller oppholdslandet og ønsker å bo i Norge. En rekke av disse oppfyller ikke vilkårene for familieinnvandring. Likebehandlingshensyn og konsekvenshensyn ble tillagt betydelig vekt i vurderingen.
 

Var dette sammendraget nyttig?