Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig.

Mann søkte om beskyttelse i 2015. Oppga å være i fare fordi han hadde nektet å være med på det iranske atomenergiprogrammet. Fremla innkallinger, dommer mm. Dokumentene ble verifisert som totalforfalsket. Klageren har erkjent at asylforklaringen var usann.

Er nå aktiv i Jehovas Vitner. Anførte at han var i fare på grunn av dette.

Klagerne har fremlagt shenasnameh og kart-e melli, men bestrider årstallet i dokumentene. Nemnda fant ikke forklaringen fra klageren om dette plausibel. Nemnda fant at det var tvil om hans identitet.

Nemnda anså at hans forklaring om hva som skjedde i Iran før utreisen ikke var sannsynlig eller troverdig. Under betydelig tvil la nemnda til grunn at han har vært utsatt for «noe» og at dette kan være fra myndighetene. Tilsvarende la nemnda til grunn under betydelig tvil at han begynte sin vei mot Jehovas Vitner i Iran.

Nemnda la til grunn at han er aktiv i Jehovas Vitner og at han vil være forkynnende også i Iran. Dette medfører at det er en velbegrunnet frykt for forfølgelse av myndighetene, særlig når man ikke kan se bort fra at han tidligere er kjent av myndighetene og er skadet av myndighetspersoner. På denne bakgrunn ble klageren ansett å fylle vilkårene etter utl. § 28 første ledd bokstav a). Unntaksbestemmelsen i fjerde ledd kom ikke til anvendelse, ei heller var det aktuelt med internflukt.

Da det er tvil om identiteten ble tillatelsen tidsmessig begrenset til ett års varighet, utf. § 10-13, med tanke på oppfølgning av dette.

Var dette sammendraget nyttig?