Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Familie

Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Kvinne søkte om familieinnvandring sammen med sin ektefelle.

UNE bemerket blant annet at referansepersonen ikke har lagt frem noen ny arbeidsavtale med sin nye arbeidsgiver. Det ble også vist til at referansepersonen ikke har mottatt noen lønn fra denne arbeidsgiveren de siste to månedene. UNE kom derfor frem til at det ikke er sannsynliggjort at referansepersonen vil ha tilstrekkelig inntekt i den perioden søknaden gjelder.

Det forelå ingen opplysninger om særlig sterke menneskelige hensyn i saken.

Var dette sammendraget nyttig?