Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Familie

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte ved at klageren ble hørt via Skype.

Klagen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Kvinne søkte familieinnvandring med sin afghanske ektefelle. Han hadde fått tillatelse i Norge som konvertitt. Han opplyste da han søkte asyl i Norge at han giftet seg med klageren i 2007. Da klageren søkte tillatelse for familieinnvandring, opplyste også hun at de giftet seg i 2007.

UDI avslo søknaden om familieinnvandring som ektefelle under henvisning til at partene ikke kunne anses som gift da ekteskapet i forhold til sharia og afghansk lovgivning anses automatisk oppløst dersom en av partene konverterer til en annen religion.

Nemnda hørte klageren via Skype, og her boende forklarte seg som vitne i nemndmøtet. Hovedspørsmålet for nemnda var opprinnelig om denne bestemmelsen stred mot «ordre public» og om det var slik at det måtte en aktiv handling til for at ekteskapet skulle bli oppløst. Ettersom partene forklarte seg, ble det gitt motstridende opplysninger om hvordan de møtte hverandre, forlovelsen, gaver, inngåelsen av ekteskapet, kontakten dem i mellom senere mv. I tillegg hadde klageren og her boende ulike forklaringer om hva han jobbet med, dette til tross for at de sa at de snakket sammen flere ganger daglig. Det var også andre motstridene opplysninger i saken, f.eks. at klageren skal ha gått mange år på skole i sitt bostedsdistrikt som da var under Talibans kontroll og dette i en periode da Taliban ødela og stengte alle jenteskoler i områder. Samlet sett var det så mye uoverensstemmelser og endringer i deres forklaringer at nemnda ikke fant å kunne legge til grunn at de inngikk ekteskapet i 2007 som anført.

Nemnda tok ikke stilling til det som var det opprinnelige spørsmålet om ekteskapets gyldighet mv. som følge av nemndas konklusjon om at det ikke var sannsynliggjort at partene inngikk ekteskap med hverandre i 2007.

UDIs avslag ble følgelig opprettholdt, men med en annen begrunnelse.

Var dette sammendraget nyttig?