Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Arbeid

Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Sammendraget gjelder mann som søkte tillatelse som sesongarbeider, herunder å selge spekemat. Begrunnelsen for avslaget var at den tilbudte stillingen ikke ble ansett som sesongarbeid. Returforutsetningene var heller ikke ansett som tilstrekkelig til at en tillatelse kunne gis.

UNE var enig med UDI og viste til at det ikke dreide seg om sesongarbeid. UNE tok ikke stilling til returforutsetninger. Arbeidsgiver argumenterte for at det er to høysesonger og at disse er fra henholdsvis april til og med juli, og fra november til og med 23. desember. UNE påpeker at klageren var tilbudt arbeid utover det som arbeidsgiver mener er høysesong, fra mars til september. UNE mener at også dette taler mot at klageren skal utføre sesongarbeid. Arbeidsgiver selv sier at det er dødtid og ikke behov for ansatte utenom i de to periodene det hevdes at bedriften har høysesonger.

Var dette sammendraget nyttig?