Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge. Dissens.

Sammendraget gjelder hele familien.

Kvinne, 44 år, med tre barn, 2-18 år søkte beskyttelse i 2015.

De fremla ikke pass, men hadde irakske identitetsdokumenter. Klageren opplyste at ektefellen oppdaget at hun var utro, og straffet henne, og formelt ville skille seg fra henne, men beholde henne som slave og at årsaken ikke skulle bli kjent. Ektefellen ville også gifte bort den eldste datteren, med tvang, til en betydelig eldre mann og nektet også et yngre familiemedlem nødvendig helsehjelp.

Nemnda var delt i vurderingen av troverdighet. Flertallet bemerket blant annet at de lot tvilen komme klageren til gode, og la forklaringen hennes og barna til grunn. Flertallet mente det var en reell risiko for at klageren ville bli utsatt for forfølgelse fra ektefellen eller andre familiemedlemmer, og at datteren risikerte tvangsgifte, at deres frykt var velbegrunnet og at såkalt æresmotivert vold, som følge av utroskap, er kjønnsbasert forfølgelse og omfattes av flyktningkonvensjons grunn «spesiell sosial gruppe» og at det samme gjelder for motstanden mot tvangsgifte. Mindretallet legger ikke klagerens forklaring til grunn, og mener at hun ikke har forklart seg troverdig om utroskap, forholdet til ektefellen, flukten eller tvangsekteskap. Mindretallet mener det ikke er grunnlag for beskyttelse eller opphold.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort av flertallet.

Tillatelsen ble gjort begrenset i ett år, med rett til fornyelse, da det er mulig for klagerne å skaffe seg hjemlandets pass.

Var dette sammendraget nyttig?