Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Klagen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder hele familien.

Mann og kvinne ankom Norge sammen og søkte asyl. De fikk senere et barn sammen.

De fremla ikke pass eller andre identitetsdokumenter. Klagerne opplyste at de fryktet å bli drept ved en eventuell retur etter at de inngikk et utenomekteskapelig forhold.

Nemnda bemerket blant annet at deres forklaringer dels var motstridende og for øvrig ikke i tråd med landkunnskap. Det ble vist til UDIs troverdighetsvurderinger i saken, som nemnda tiltrådte, og konkludert med at klagerne ikke hadde evnet å styrke troverdigheten under nemndmøtet. Klagernes forklaringer ble ikke lagt til grunn og nemnda så ikke at det var grunnlag for å innvilge verken beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag.

Var dette sammendraget nyttig?