Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Mann søkte om asyl i 2016. Som grunnlag for søknaden om beskyttelse oppga klageren at han fryktet for sitt liv ved retur til Iran. Dette på grunn av problemer som oppstod med myndighetene etter han gjorde oppdagelser som kunne løse store klimautfordringer. Etter å ha blitt presset til samarbeid innenfor atomsektoren av myndighetene. Han ble utsatt for reaksjoner fra iranske myndigheter over mange år fordi han ikke ønsket å samarbeide av politiske årsaker. Klageren så seg til slutt nødt til å flykte til Irak. Klageren anførte at han etter en tid i Irak ble forsøkt drept av iranske myndigheter. I Irak ble han medlem av det kurdiske politiske partiet KDP. Før klageren kom til Norge oppholdt han seg også en kort periode i Tyrkia. Her leverte han fra seg opplysninger vedrørende noen av sine oppdagelser. Som følge av dette forsøkte iranske myndigheter å drepe ham også i Tyrkia, og han måtte derfor flykte derfra. UDI la ikke til grunn store deler av klagerens forklaring og anså ikke at han sto i fare for å bli utsatt for reaksjoner ved retur til hjemlandet.

Nemnda la bare deler av klagerens forklaring til grunn. Det var nemndas vurdering at klagerens forklaring om trusler og press fra iranske myndigheter i Iran, om attentatforsøket i Nord-Irak og om fengslingene i hjemlandet ikke kunne legges til grunn. Det var etter dette nemndas vurdering at klageren ikke sto i fare for å bli forfulgt ved retur til hjemlandet. Nemnda anså ikke at klageren hadde hatt en slik aktivitet som tilsa at han ville bli oppfattet som en trussel mot det iranske regimet. Klageren ville derfor ved retur til Iran ikke utsettes for overgrep som kunne karakteriseres som forfølgelse. Det ble i denne vurderingen lagt vekt på tilgjengelig landinformasjon som sa at iranske myndigheter ikke anså alle personer med opposisjonsaktivitet i utlandet som en trussel og derfor ville møte de med reaksjoner.

Var dette sammendraget nyttig?