Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Utvisning

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Mann fikk endelig avslag på søknad beskyttelse i 2011 og oppholdt seg deretter ulovlig i Norge i ca. to år og åtte måneder, hvor han søkte om (og ble innvilget) oppholdstillatelse i Italia. Klageren inngikk religiøst ekteskap under oppholdet som asylsøker og fikk en datter i 2013. Ektefellen hadde et barn fra et tidligere forhold, f. i 2008.

Nemnda mente at det ville være uforholdsmessig å utvise klageren i to år. Nemnda viste til at det i saker med ulovlig opphold ikke nødvendigvis kan oppstilles et krav om at barna vil bli utsatt for uvanlig store belastninger, jf. Rt 2011 s. 948. Nemnda mente det ville være uforholdsmessig overfor klagerens datter og stedatter, dersom klageren ble utvist i to år. Det ble særlig lagt vekt på datterens psykiske helse, samt at ektefellen og stedatteren hadde en særlig sårbarhet etter vold i et tidligere ekteskap.

Var dette sammendraget nyttig?