Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Familie

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble tatt til følge.

Kvinne søkte midlertidig oppholdstillatelse i familieinnvandring med sin ektefelle i Norge. Det avgjørende for at klagen ble tatt til følge var at partene i klageomgangen fremla en legalisert nikah nama som dokumentasjon på at de er gift. UNE la derfor til grunn at ekteskapet var gyldig inngått og at de øvrige vilkårene i utlendingsloven § 40 var oppfylt.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort og de øvrige vilkår for tillatelse, herunder underholdskravet, ble ansett oppfylt.

Tillatelsen ble gitt for ett år.

Var dette sammendraget nyttig?