Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble ikke tatt til følge.

Enstemmig.

Mann søkte beskyttelse i 2013. Han fikk avslag av UDI og UNE. I 2015 ba klageren om omgjøring av tidligere vedtak på bakgrunn av sin homofile legning. Klageren har ikke fremlagt pass eller andre identitetsdokumenter .

En enstemmig nemnd fant ikke å legge klagerens asylforklaring til grunn. Nemnda mente at de samme svakheter i klagerens forklaring som UDI og UNE hadde påpekt i sine vedtak fortsatt gjorde seg gjeldende. Det ble blant annet vist til at hans forklaring var overfladisk, detaljfattig og lite logisk. De samme svakheter preget også klagerens forklaring om sitt 9 måneders lange fengselsopphold. Hva gjaldt klagerens seksuelle legning festet heller ikke nemnda lit til at han er homofil. Nemnda la til grunn at han er prostituert her i Norge, slik han har forklart. Dette mente nemnda ikke var ensbetydende med at han er homofil. Slik nemnda har oppfattet klagerens forklaring om sin legning og holdning overfor de menn han har hatt seksuelle forhold til, så bar den i stor grad preg av å være motivert av kjøp og salg.

Klageren ble av denne grunn ikke gitt beskyttelse, jf. § 28.

Var dette sammendraget nyttig?