RB-08 skildrar rutinane for behandling av klagesaker som er omfatta av 3U-prosedyren. Rutinane skal leggje til rette for at dei blir behandla i løpet av tre veker.