RB-05 skildrar rutinane for å sikre at e-meldingar (elektroniske meldingar) frå UNE blir sende til rett mottakar, og kva som skal gjerast dersom behandlinga av saka har teke lengre tid enn normal saksbehandlingstid.