Last updated: 19/01/202019/01/2020

Sammendrag: Arbeid

Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ikke tatt til følge.

Kvinne søkte om fornyelse av studietillatelsen. Hun hadde tidligere fullført mastergrad i Norge, og ønsket fornyet tillatelse for å kunne begynne ny mastergrad. Klageren fikk avslag fordi den nye mastergraden ikke kunne anses som en fordypning av klagerens tidligere studier i Norge. Hun hadde ikke fremlagt en uttalelse fra studieinstitusjonen som bekreftet at det nye studiet var en fordypning av det forrige studiet i Norge. I studieprogresjonsrapporten var det videre huket av for det nye studiet ikke kunne anses som en fordypning av klagerens tidligere studier i Norge.

Var dette sammendraget nyttig?