Last updated: 22/01/202122/01/2021

Hva er en nemndleder?

En nemndleder er utdannet jurist og er som en slags dommer. En nemndleder bestemmer om noen får bo i Norge eller ikke. Hvis du skal i et nemndmøte, så er det nemndlederen som leder møtet.

Det jobber cirka 20 nemndledere i UNE.