no_picture.png

Teknologiforvaltning

Enheten ivaretar blant annet servere, databaser, back-up, teknisk arkitektur, telefon, nettverk og brannmurforvaltning, IT-sikkerhet, sky- og applikasjonsdrift og teknisk brukerstøtte.

Leder (midlertidig): samme som avdelingen

no_picture.png

Prosess og systemeierskap

Enheten ivaretar blant annet prosessutvikling og forbedring, systemutvikling og -forvaltning, testing og produksjonssetting, informasjons- og dataforvaltning og rutiner på fagfeltet arkiv.

Leder (midlertidig): Henning Syversen