Siri_Johnsen_1500x1000.jpg

Justis- og beredskapsdepartementet har konstituert Siri Johnsen som direktør i Utlendingsnemnda fra 1.1.2021.

Johnsen kommer til jobben fra Justis- og beredskapsdepartement, hvor hun til vanlig er avdelingsdirektør for Regelverks-og kontrollseksjonen i innvandringsavdelingen. Johnsen er god kjent med UNE. Hun var med fra UNEs start, og var assisterende direktør i UNE frem til hun begynte i Justis- og beredskapsdepartementet i 2013. 

Johnsen er konstitutert som midlertidig direktør etter at Ingunn-Sofie Aursnes gikk av med pensjon 31.12.2020. Hun sitter i stillingen midlertidig frem til ny direktør tiltrer etter at ansettelsesprosessen er ferdigstilt. Søknadsfristen for direktørstillingen er 8. januar 2021