nemndmøter utsatt

UNE utsetter alle nemndmøter og forvaltningssamtaler. Foreløpig gjelder beslutningen ut april.

– Vi har lyttet til helsemyndighetenes signaler, sier avdelingsdirektør i Utlendingsnemnda (UNE), Øyvind Havnevik. – Vi ønsker å gjøre vårt for å hindre spredning av koronavirus.

Det er for tidlig å si når nemndmøter og forvaltningssamtaler kan gjennomføres som normalt.

– Dette må vi få komme tilbake til. Vi vil selvfølgelig legge stor vekt på helsemyndighetenes råd og anbefalinger.

Beslutningen innebærer at noen av de som har en sak i UNE, må vente noe lenger på svar i sin sak.

– Det beklager vi, men hensynet til folkehelsen måtte gå foran. Vi skal gjøre vårt beste for at de utsatte sakene blir behandlet så raskt det lar seg gjøre når forholdene ligger til rette for det, avslutter Havnevik.

UNEs innkallingskontor varsler alle dem som berøres av utsettelsene.

Oppdatering 7.5

Nemdmøter og forvaltningssamtaler starter nå opp igjen. Møtene vil være underlagt smittevernstiltak.