Bilde av sakspapirer, en klubbe og en hånd som holder en penn

Foto: Adobe Stock

UNE venter med å innvilge oppholdstillatelser for personer som er utenfor Norge. Det gjør vi fordi utenriksstasjonene ikke utsteder innreisevisum til Norge nå.

På grunn av utbruddet av koronaviruset vil vi vente med å behandle saker om  oppholdstillatelse til personer som er:

  • fra land utenfor EU/EØS, og
  • som ikke er i Norge, og
  • som mest sannsynlig ville fått en tillatelse

Det kan bety at de som har klaget på saken sin, og som ville fått et ja, må vente litt lenger på å få svar. Vi vil oppdatere ventetidene på de enkelte sakstypene når vi vet mer. 

Dette gjelder sakstyper hvor du søker fra utlandet. Det kan for eksempel være saker om arbeidstillatelse, familieinnvandring eller au-pair og studiesaker.

Vi vet ikke når vi igjen kan begynne å gi oppholdstillatelse til personer som er utenfor Norge.

Lurer du på om dette gjelder deg? Da kan du kontakte svartjenesten i UNE