illustrasjonsbilde

UNE vil opprettholde tilnærmet normal drift, men vil prioritere saker som kan avgjøres av nemndleder.

- Koronasituasjonen treffer alle samfunnsområdene, også utlendingsforvaltningen. Som andre forvaltningsorganer må Utlendingsnemnda gjøre justeringer i arbeidsmåter nå. Jeg viser til nedenstående informasjon, og beklager at både klagere, nemndmedlemmer og andre samhandlingsparter vil kunne bli berørt av en forbigående redusert kapasitet i vår saksavvikling, sier direktør i UNE Ingunn-Sofie Aursnes.

Prioritering av saker 

De neste ukene kommer vi til å prioritere de sakene som kan avgjøres av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet. Det er besluttet at alle nemndmøter og forvaltingssamtaler utsettes, les mer om utsettelsen her. Utsettelsen av nemndmøter medfører ikke at saker som burde gått i nemndmøte behandles på annen måte. Vi vil vente med å behandle nemndmøtesaker til vi er tilbake i normal drift og kan avholde nemndmøter. Det samme gjelder de sakene hvor vi må avholde forvaltningssamtale før vi kan avgjøre saken. 

Sentralbordet holder åpent

Vårt sentralbord og svartjeneste holder åpent som vanlig. For at vi skal ha færrest mulig personer fysisk tilstede i våre lokaler oppfordrer vi alle som trenger å sende inn opplysninger til UNE, om å benytte seg av elektroniske løsninger dersom det er mulig. Du finner mer informasjon om hvordan du kontakter UNE her.

Utstrakt bruk av hjemmekontor

På grunn av koronavirusutbruddet jobber nå de aller fleste i UNE hjemmefra. Dette gjelder foreløpig ut uke 16. Ventetiden i noen av sakene kan gå opp i denne perioden, men vi forsøker å behandle alle saker vi kan behandle så raskt som mulig.