reise_lys1500.jpg

Ny midlertidig lov som trådte i kraft 1.juli 2020, gjør det enklere for studenter og arbeidsinnvandrere å reise inn til Norge igjen.

Lovendringen betyr at UNE igjen begynner å behandle innvilgelser av studietillatelser og arbeidssaker for personer som er utenfor Norge. Aupairsaker er fortsatt satt på vent, da det ikke er åpnet for innreise for denne gruppen enda.

Du kan reise inn til Norge fra 1. juli 2020 hvis du har:

  • fått oppholdstillatelse etter reglene om arbeidsinnvandring
  • studietillatelse eller
  • er EU/EØS-borger og har oppholdsrett som student

Dersom du er fra visumpliktig land, må du først få innreisevisum før du kan reise inn. Du får innreisevisum av utenriksstasjonen eller søknadssenteret (VFS-kontoret) der du leverte søknaden. Dersom utenriksstasjonen eller VFS-kontoret er stengt, må du vente til kontoret åpner igjen.

Hvis du allerede har et innreisevisum i passet ditt, kan du reise inn til Norge så lenge visumet er gyldig.

Dersom du er blant dem som nå kan reise inn til Norge, må du sette deg inn i viktig informasjon om innreise og karantene. For mer informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise til Norge, kan du besøke UDIs nettsider.

For mer informasjon om lovendringen kan du lese: