Andre nyhetssaker

I Klassekampen 8. november er Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter svært kritisk til at regjeringen kan instruere Utlendingsnemnda (Une) om lovtolkning og skjønnsutøvelse.
UNE ønsker å kunne snakke direkte med henne før saken behandles ferdig.
Ressursutvalget består av personer foreslått av ulike trossamfunn og livssynsorganisasjoner.
Beskriver UNEs praksis i saker der foreldre søker om oppholdstillatelse på grunn av samvær med barn i Norge.
Denne uken lanserte NOAS og kristne organisasjoner rapporten "Tro, håp og forfølgelse" om iranske konvertitter. Her er innlegget UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster holdt under lanseringen:
UNE sine stornemndvedtak, praksisnotat, interne retningslinjer og faglege rettleiarar finst no som rettskjelder på LovdataPro.
I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene.
Et søkeresultat på Facebook eller andre sosiale medier er ikke alene avgjørende for en sak.
Det er en utbredt misforståelse i kristne miljøer at UNE forventer at en konvertitt vil holde sin nyvunne kristne tro skjult for å unngå forfølgelse.
Staten anker en sak til Høyesterett som handler om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort.